Dostępne kursy

Witajcie, w tym miejscu znajdziecie szereg przydatnych materiałów oraz forum gdzie dzielimy się naszym przyrodniczym doświadczeniem.

Prowadzący: Agnieszka Szymczak

tel: 797-46-66-53

e-mail: Agnieszka.Szymczak@kpcen-torun.edu.pl


Kategoria TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

KURS DLA PRACOWNIKÓW KPCENlogo

Celem kursu jest:

 • poszerzanie kompetencji uczestników zwłaszcza w temacie projektów edukacyjnych
 • przygotowanie projektów edukacyjnych w systemie WebQuest
 • umieszczenie WebQuestów na blogach,
 • tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół
 • nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami

Cele kursu:

 • wprowadzenie do programowania tekstowego w języku Python
 • analiza algorytmów i podstawowych technik programowania
 • poznanie sposobów skutecznego rozwijania algorytmicznego myślenia z wykorzystaniem tekstowego języka programowania Python

Cele kursu:

 • wprowadzenie do programowania wizualnego w języku Scratch
 • poznanie sposobów skutecznego rozwijania algorytmicznego myślenia z wykorzystaniem wizualnego języka programowania Scratch

Cele kursu:

 • wymiana doświadczeń między uczestnikami
 • analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników
 • pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów
 • poszerzanie kompetencji uczestników w obszarach programowania i robotyki
 • tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci
 • nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami uczestników sieci